Πολιτικές δωματίων

 

 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Άφιξη / Αναχώρηση
Κατά την άφιξή σας στο ξενοδοχείο θα πρέπει να έχετε τον κωδικό της
κράτησης, την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας και την κάρτα που έχει γίνει η χρέωση ή η προέγκριση της κράτησης.
Εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στην κράτησή σας, ώρα άφιξης ορίζεται η 15:00 και ώρα αναχώρησης η 11:00.
Το ενδεχόμενο παράτασης της ώρας αναχώρησης σας μετά τις 11:00
εξαρτάται από την πληρότητα του ξενοδοχείου, υπόκειται δε σε επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ως εξής:
● Check-out έως τις 18:00 υπόκειται σε 50% της ημερήσιας χρέωσης.
● Check-out μετά τις 18:00 υπόκειται σε 100% της ημερήσιας χρέωσης.
Σε κάθε περίπτωση, οφείλετε να γνωστοποιήσετε το αίτημα σας αυτό στην
υποδοχή του ξενοδοχείου το αργότερο κατά την άφιξή σας.
Τα δωμάτια που αντιστοιχούν σε επιβεβαιωμένες κρατήσεις για τις οποίες έχει
κατατεθεί προκαταβολή ή έχει γίνει προεξόφληση ή προέγκριση πιστωτικής
κάρτας θα κρατούνται έως τις 3 (τρεις) ημέρες πριν την ημέρα άφιξης. Σε
περίπτωση μη-κατάθεσης της προκαταβολής ή προέγκρισης, η κράτηση
θεωρείται ανεπιβεβαίωτη.

2. Πολιτική Καπνίσματος
Το κάπνισμα απαγορεύεται εντός όλων των δωματίων καθώς και σε όλους
τους κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου.

3. Χρήση προϊόντων minibar.
Η χρήση των προϊόντων του minibar υπόκειται στην οριζόμενη από το
κατάλυμα χρέωση. Κατά την αναχώρησή του, ο πελάτης υποχρεούται να
ενημερώνει το κατάλυμα για τον ακριβή αριθμό των προϊόντων που
κατανάλωσε. Σε διαφορετική περίπτωση που το προσωπικό του καταλύματος

4. Συμπεριφορά πελατών
Οι πελάτες παρακαλούνται να μην προκαλούν όχληση, να συμπεριφέρονται
κόσμια, καθώς και να σέβονται τους άλλους ενοίκους και το προσωπικό του
ξενοδοχείου. Επίσης, όλοι οι ένοικοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τους
κανονισμούς του ξενοδοχείου, ενώ το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να
αρνηθεί την πρόσβαση ή να εκδιώξει με κάθε επιφύλαξη οποιοδήποτε άτομο,
την συμπεριφορά του οποίου θεωρεί επικριτέα. Σε αυτήν την περίπτωση, το
ξενοδοχείο δεν υποχρεούται να καταβάλει καμία αποζημίωση.

5. Ζημιές/ Φθορές Δωματίου
Σε περίπτωση φθοράς του δωματίου ή άλλων εγκαταστάσεων του
καταλύματος που οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια, παραβίασης της πολιτικής
καπνίσματος, χρήσης των προϊόντων του minibar που θα διαπιστωθεί μετά
την αναχώρηση, το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε χρέωση του
ποσού της ζημίας που υπέστη, συμπεριλαμβανομένης της ζημίας λόγω
διακοπής των δραστηριοτήτων, στην πιστωτική/ χρεωστική κάρτα του
εγγεγραμμένου πελάτη. Ειδικά για την περίπτωση παραβίασης της πολιτικής
καπνίσματος, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, η χρέωση για τον βιολογικό
καθαρισμό του δωματίου ανέρχεται στα 300,00 ευρώ.

6. Ανωτέρα Βία
Το ξενοδοχείο δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που δεν μπορεί
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον πελάτη, ολικά ή μερικά, λόγω

περιπτώσεων ανωτέρας βίας (ενδεικτικά απεργίες, πυρκαγιά, τρομοκρατικές
ενέργειες, πλημμύρες, εμφύλιες διαταραχές ή θεομηνίες).

7. Περιορισμός Ευθύνης
Κάθε πελάτης είναι υπεύθυνος καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο
ξενοδοχείο για τη φύλαξη σε ασφαλές μέρος των προσωπικών ή/ και
πολύτιμων ειδών, χρημάτων κλπ. Το ξενοδοχείο δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
απώλειά ή καταστροφή τους. Για τα λοιπά αντικείμενα που φέρει μαζί του στο
ξενοδοχείο κάθε πελάτης, το ξενοδοχείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η
ζημιά ή η απώλεια οφείλεται σε αμέλεια του πελάτη ή των λοιπών προσώπων
που διαμένουν μαζί του, τον επισκέπτονται ή βρίσκονται στην υπηρεσία του.
Επίσης, το ξενοδοχείο δε φέρει ευθύνη, αν η βλάβη, καταστροφή ή η απώλεια
οφείλεται σε ανώτερη βία (σεισμός, πυρκαγιά κλπ) ή στην ιδιάζουσα φύση του
πράγματος.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι
Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την
επίλυση κάθε τυχόν διαφοράς που ανακύπτει από αυτούς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

9. Ακρίβεια Πληροφοριών
Ο πελάτης αποδέχεται ότι το ξενοδοχείο έχει καταβάλει όλες τις εύλογες
προσπάθειες για να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που
περιλαμβάνονται στα φυλλάδια, τις διαφημίσεις και το δικτυακό τόπο του,
αναγνωρίζει δε ότι τα εικονιζόμενα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από την
πραγματικότητα και ότι αυτό συμβαίνει λόγω της τεχνικής επεξεργασίας των εικόνων.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Απορρήτου του ξενοδοχείου συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και τους
ελληνικούς εκτελεστικούς κανονισμούς.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΑΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Όταν καταχωρείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για την πραγματοποίηση της
κράτησης ή για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, είναι απαραίτητο να
δώσετε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες είναι: πλήρες
όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, και τα
στοιχεία πληρωμής.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την
εκτέλεση της αίτησης κράτησης ή της απευθείας κράτησης, για την διαχείριση
της κράτησης σας, καθώς και για την παροχή των υπηρεσιών του ξενοδοχείου.


ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απαραίτητη για την αξιοποίηση των υπηρεσιών μας είναι η κοινοποίηση των
προσωπικών σας δεδομένων προς τα ακόλουθα μέρη:
1. Αρμόδιους υπαλλήλους του ξενοδοχείου, όπως πάροχοι υπηρεσιών,
στελέχη και συνεργάτες, οι οποίοι επεξεργάζονται και αποθηκεύουν τα
δεδομένα σας για λογαριασμό μας.
2. Εξειδικευμένους συμβούλους του ξενοδοχείου μας.
3. Νομικούς συμβούλους του ξενοδοχείου μας ή τις αστυνομικές αρχές.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

1. Στην περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρης της επιχείρησης σε τρίτο πρόσωπο.
2. Προκειμένου να διευθετηθούν νομικές υποχρεώσεις που μπορεί να
προκύψουν είτε με το ξενοδοχείο μας είτε με τρίτους. Αυτό
περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και
οργανισμούς ή αστυνομικές αρχές με σκοπό την προστασία από απάτη
και τη μείωση του κινδύνου χρησιμοποίησης κλεμμένων πιστωτικών
καρτών.
Επίσης σε περίπτωση που απαιτείται η μεταφορά των προσωπικών
σας δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
διασφαλίζοντας όμως ότι οι μεταφορές αυτές είναι νόμιμες και ότι οι
πληροφορίες σας παραμένουν ασφαλείς σύμφωνα με το GDPR.


ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
από αυτό που απαιτείται για το σκοπό της επεξεργασίας ή/ και για τη
συμμόρφωση του ξενοδοχείου με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.


ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ GDPR:

1. Πρόσβαση Στα Προσωπικά Σας Δεδομένα: Μπορείτε να λάβετε
γνώση σχετικά με το ποια προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε,
ζητώντας να σας χορηγηθεί αντίγραφο αυτών.
2.
Δικαίωμα Απόσυρσης: Στην περίπτωση που επιθυμείτε την άρση
συγκατάθεσης της χρήσης προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να αξιοποιήσετε την δυνατότητα
διαγραφής κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο και όπως περιγράφεται κατωτέρω.
3.
Διόρθωση: Παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των ανακριβών
πληροφοριών που σας αφορούν, κατόπιν υποβολής σχετικού

αιτήματος σας μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή μέσω απευθείας κλήσης.
4.
Διαγραφή: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να
αξιοποιήσετε την δυνατότητα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων
που διατηρούμε σχετικά με εσάς, κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο,
αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε τη διαγραφή
των προσωπικών σας δεδομένων.
5.
Φορητότητα: Ύστερα από αίτημα σας μπορούμε να σας παρέχουμε
τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς σε δομημένη,
ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη μηχανική μορφή, ή να μας
ζητήσετε να στείλουμε δομημένα τα προσωπικά σας δεδομένα σε
άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
6.
Δικαίωμα Αντικρούσεως: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την
παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
7.
Καταγγελία: Σας παρέχεται το δικαίωμα καταγγελίας σχετικά με τις
μορφές επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από το
ξενοδοχείο μας στην αρμόδια εποπτική αρχή, η οποία είναι για την
Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr).


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σας δηλώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες σας
με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα
προκειμένου να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή αφ’ ης
στιγμής περιέλθουν στα συστήματά μας και στην βάση αποθήκευσης
δεδομένων. Εφαρμόζουμε τις καταλληλότερες πρακτικές συλλογής,
αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και μέτρα ασφαλείας για την
προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή
καταστροφή των προσωπικών σας δεδομένων και των δεδομένων που είναι
αποθηκευμένα στην ιστοσελίδα μας ή τη σχετική βάση δεδομένων.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια στο
διαδίκτυο κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά οποιονδήποτε
δεδομένων αποκαλυφθούν στο διαδίκτυο, καθώς δεν αποτελεί το πλέον
ασφαλές μέσο αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδομένων. Το ξενοδοχείο μας και το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει
ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να παραμένουν σε ασφαλή χώρο υπό την
προστασία κρυπτογράφησης και λογισμικών ασφάλειας και προστασίας, με
την επιφύλαξη των εγγενών κινδύνων ασφαλείας της παροχής πληροφοριών
και ηλεκτρονικής συναλλαγής μέσω Διαδικτύου, περίπτωση κατά την οποία
δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη ως προς την τυχόν παραβίαση των
προσωπικών σας δεδομένων.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Η πολιτική απορρήτου μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε
νομοθετικές μεταβολές, γι’ αυτό προτείνεται να ελέγχεται τακτικά από μέρους σας.
2. Σε περίπτωση μεταβολής της πολιτικής απορρήτου θα ενημερωθείτε
μέσω της αρχικής σελίδας της ιστοσελίδας μας.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με
τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο τηλέφωνο +302310220015 ή
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας το αίτημά σας με μήνυμα
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: info@no15ermouhotel.gr .

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ερμού 15, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 54624

+302310220015

info@no15ermouhotel.gr

Αφήστε μας το μηνυμά σας